138 No’lu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptali Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Odamıza iletilen 16.01.2023 tarihli yazıda; İstanbul Şile İlçesi hudutları dahilinde Ergören Madencilik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. uhdesinde bulunan S:1583 No’lu Maden İşletme Ruhsatlı sahada rödovansçı olarak faaliyet gösteren Alyans Madencilik Hafriyat Kollektif Şirketi-Ahmet Bacıoğlu ve Ortaklığı’na madencilik faaliyetleri için mülga İstanbul İl Özel İdaresi tarafından 16.05.2013 tarihinde Kil ve Kömür Üretimi faaliyet konulu 138 No’lu, 1. Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlendiği belirtilmektedir. 

Öte yandan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 05.01.2023 tarihli ve 2023008913 sayılı yazısında Alyans Maden Hafriyat Koll. Şti. –Ahmet Bacıoğlu ve Ort. arasında imzalanan ve ruhsatın sicil kayıtlarına bilgi amaçlı olarak işlenen rödövans sözleşmesinin sona erdiğinin ve ruhsat sahibi ile Alyans Maden Hafriyat Koll. Şti. –Ahmet Bacıoğlu ve Ort. arasında imzalanan rödovans sözleşmesi ruhsatın sicil kayıtlarından terkin edildiği bilgisinin Valiliklerine bildirildiği belirtilmektedir. 

Bununla birlikte Ergören Madencilik Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’nin 09.01.2023 tarih ve 11559 kayıt sayılı dilekçesinde S:1583 No’lu sahalarında rödovanscı olarak faaliyetlerini yürüten Alyans Madencilik Hafriyat Kollektif Şirketi – Ahmet Bacıoğlu ve Ortağı’nın rödovans sözleşmesinin 31.12.2022 tarihinde sona erdiği ve yeni rödovans sözleşmesinin yapılmadığı bildirilmektedir. 

Bu itibarla, S:1583 No’lu sahadaki madencilik faaliyetleri için Alyans Madencilik Hafriyat Kollektif Şirketi – Ahmet BACIOĞLU ve Ortağı adına düzenlenen 138 No’lu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’nın Valilik Makamının 13.01.2023 tarih ve 364692 sayılı Olur’u ile iptal edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol