2020/22 Sayılı Atık İthalatı Genelgesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğince Odamıza iletilen 12.09.2020 tarihli ve 7847 sayılı yazıda, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 04.09.2020 tarihli yazısından bahisle,

Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/3) çerçevesinde 31.12.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Atık İthalatı Uygulamalarının düzenlendiği 2019/18 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırılarak, ekte yer alan 03.09.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Genelge’nin yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Söz konusu 04.09.2020 tarihli yazıda devamla, 2019/18 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldıran 2020/22 sayılı yeni Genelge ile atık ithalatı kotasının yüzde 30 azaltılarak, yüzde 50’ye indirildiği belirtilmiş olup, Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle (03.09.2020) içinde bulunduğumuz yılın sonuna kadar firmaların Kapasite Raporunda belirtilen tesis tüketim kapasitesinin azami yüzde 50’si oranında atık ithalatına müsaade edileceği,

hususları ifade edilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol