2020/6 Sayılı “Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi Değişikliği” Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Şube Müdürlüğü'nden alınan 07.07.2020 tarihli yazısında;

2020/6 Sıra Sayılı “Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi Değişikliği”ni içeren 2020/14 satı sayılı Bakanlıkları Genelgesinin “İzolasyon Odaları” başlığı altındaki 2 nci paragrafın (ğ) bendinde sehven “401-450 misafir odası için 9 adet,” olarak yazılan ibarenin “401-499 misafir odası için 9 adet,” şeklinde düzeltildiği, söz konusu değişikliğin işlendiği metinin ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol