2021-2022 YILLARI "BAŞARILI VERGİ MÜKELLEFLERİ" BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR!

Sayın Üyemiz,

Geleneksel “Başarılı Vergi Mükellefleri “çalışmamız kapsamında geçmiş dönemlerde olduğu gibi, bu yıl da belirli bir düzeyin üzerinde Gelir ve Kurumlar Vergisi ödeyen üyelerimiz ödüllendirilecektir.

Aşağıda belirtilen kıstaslar çerçevesinde çeşitlendirilen 2021 ve 2022 yılları kategorileri için başvuruda bulunarak ödül kitabın’da yer almak isteyen üyelerimizin, ekteki başvuru formlarını ıslak imzalı olarak doldurarak gerekli belgelerle birlikte en geç 28 Nisan  2023 Cuma gününe kadar Odamız Merkez binasında görevli Evrak Takip Birimine şahsen veya kargo yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

Bilgileri ve gereği saygıyla rica olunur.

Evrak Teslimi          :
İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü
Evrak Takip Birimi

İstanbul Ticaret Odası
Merkez Bina Reşadiye Cad.
34112 Eminönü / İstanbul

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol