21 No.lu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi "Ne Yaptık, Ne Yapıyoruz"

Sayın Üyemiz,

Odamız 21 No.lu Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi’nin sektörel faaliyetleri bilgilerinize sunulur.

 • 24 Eylül 2020 ve 25 Şubat 2021 tarihlerinde sektör toplantıları gerçekleştirdi.
   
 • Emlak işletmelerinin pandemiden etkilenen işletmeler kapsamına alınması konusunda girişimlerde bulunuldu.
   
 • Sözleşmelerdeki damga vergilerinin kaldırılması hususunda görüşler verildi.
   
 • Bilgi ve belge erişimleri konusunda yaşanan sıkıntılar için çözüm önerileri sunuldu.
   
 • Eğitimlere ilişkin bir düzenleme yapılması gereği iletildi.
   
 • İlan portallarının mevcut eksikleri ve yapılması gerekenler rapor haline getirildi.
   
 • Portallara sahibinden ilan girenler için kimlik ve tapu doğrulama sistemlerinin geliştirilmesi istendi. 
   
 • Kamu spotu ihtiyacı dile getirildi. ,
   
 • Sektörel rehberler, İstanbul için istatistikler ve gayrimenkul sektör raporları oluşturulması talep edildi.
   
 • Ehliyetin de tapu müdürlüklerinde kullanılabilmesi talep edildi.
   
 • Yetki belgesi olmayan emlak işletmelerin sadece üye yapılmaması değil, bu durumunun mevcut işletmeler için de kontrol edilmesi talep edildi.
   
 • Online sistemler üzerinden portföy yönlendirmelerine ilişkin primlendirme, ödül gibi kayıt dışı uygulamalar için ilgili bakanlıklar nezdinde acil girişimler talep edildi.
   
 • Veraset, web tapu, parsel sorgu, tapuda imza mesajları, randevu sisteminde yaşanan aksaklıklar gibi birçok problemin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğe'ne iletildi.
   
 • Sözleşmeli işletmelerin alt kiralamada yaşadığı probleme ilişkin tespit ve çözüm önerilerimiz sunuldu.
   
 • İTO üyeleri için camlara yetki belgesi numaralarının yer aldığı stikerlar yaptırılması talep edildi.
   
 • Üyelik belgelerinde yetki belgesi numarasına yer verilmesi hususunda değişiklik talep edildi.
   
 • Yönetmelik bilgilendirme ve üyelik bilgileri güncelleme yazıları yollanması sağlandı.
   
 • Ayrımcılık yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle emlak işletmelerine kesilen cezalara ilişkin girişimlerde bulunuldu.
   
 • Sözleşmeli işletmelerin başvurularında yaşanan sıkıntıların giderilmesi hususunda çalışmalarda bulunuldu.
   
 • İşletme ve işlemlerimizin mesleki sorumluluk sigortası kapsamına alınması istendi.
   
 • Sahibinden adı altında gerçekte kimin tarafından verildiği bilinmeyen ilanlara ilişkin MASAK olmak üzere takipler istedi.
   
 • Sözleşmeli işletmelerin hatalı başvuruları nedeniyle yaşanan aksaklıkların çözümü olarak Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'nde ek geliştirmeler istendi.
   
 • Eğitim belgelerinin Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi'ne yüklenmesi için ek modül istedi.
   
 • Rayiç değerler yazılarında sadece satılacak taşınmaz için borç ödemesinin talep edilmesini, diğer taşınmazların borçlarının talep edilmemesi gereği iletildi.
   
 • Portallara verilen ilanlarda, emlak işletmelerini karalamalara izin verilmemesi hususunda girişimlerde bulundu.  Emlak işletmelerinin takas bank sistemine dahil edilmesi istendi.
   
 • Günlük hatta saatlik kiralık konusunda yaşanan aksaklıklar ve konunun takibine ilişkin girişimlerde bulunuldu.
   
 • Tapu harçlarının kredi kartı ile ödenmesinde yaşanan sıkıntılar iletildi.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol