338 No’lu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı İptali Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Odamıza iletilen 16.01.2023 tarihli yazıda; İstanbul Çekmeköy İlçesi Ömerli Mahallesi hudutları dahilinde Selahattin Yaz Madencilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi uhdesinde bulunan S:6288 No’lu Maden İşletme Ruhsatlı sahada faaliyet gösteren Tamyol Asfalt Endüstri İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. adına Valiliklerince 28.05.2018 tarihinde Asfalt Üretim Tesisi faaliyet konulu 338 No’lu, 2. Sınıf İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlendiği belirtilmektedir. 

Öte yandan Tamyol Asfalt Endüstri İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 29.12.2022 tarihli ve 501384 kurum sayılı dilekçede; işyeri açma ve çalışma ruhsat alanında yapılmış olan faaliyetler firma tarafından sona erdirildiği, firmaya ait olan tüm tesis ve yapıların sökülmek suretiyle sahadan taşındığı ve bu sebeple sahada faaliyette bulunulmayacağı belirtilmiş olup, 338 No’lu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının iptalinin Valilikten talep edildiği bildirilmektedir. 

Bu itibarla, S:6288 No’lu sahadaki madencilik faaliyetleri için Tamyol Asfalt Endüstri İnş. Taah. San. Ve Tic. A.Ş. adına düzenlenen 338 No’lu İşyeri Açma ve Çalışma Valilik Makamının 12.01.2023 tarih ve 364009 sayılı Olur’u ile iptal edildiği, ilgili sahada herhangi bir faaliyette bulunulmaması gerektiği belirtilmektedir. 

Bilgilerinize saygıyla rica olunur. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol