5174 Sayılı Kanun Gereği Yapılacak İşlemler

İstanbul Ticaret Odası Üyelerinin Dikkatine !

5174 sayılı Kanunun l0.maddesi gereğince iki yıldır aidat ödemeyen ve/veya adresleri tespit edilemeyen üyelerin aidat tahakkukları durdurularak, bu üyeler meslek grupları ve seçmen listelerinden silinecektir.

Meslek grubu ve seçmen listelerinden silinen üyelerin adres ve durumları hakkında Odamıza bilgi verildiği ve/veya geçmiş dönem aidat borçları ödendiği takdirde tekrar aidat tahakkukları başlatılarak, meslek grubu ve seçmen listelerine yeniden kaydedilecektir. Aksi halde Oda kayıtları silinecek ve sicil kaydının resen silinmesi için İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne ihbarda bulunulacaktır.

Üye kayıtlarının güncellenmesi ile ilgili işlem neticesinde üyelerimizin herhangi bir hak kaybına uğramaması için tüm üyelerimizi Oda kayıtlarının güncelliği konusunda www.ito.org.tr adresli web sayfamızdan Bilgi Bankası-Firma Bilgileri-Sicil Kayıtları adımından inceleme yaparak, adres ve durumlarındaki değişiklikleri İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil ettirmeye ve/veya Oda aidat borçlarını ödemeye davet ederiz.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol