7471 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında

Sayın Üyemiz,

Çevre, Şehircilik ve İkim Değişikliği Bakanlığı tarafından şehirlerimizi, karşı karşıya olduğu deprem ve benzer doğal afet riskleri konusunda hazırlıklı olmak adına, kentsel dönüşüm projelerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde yürütülmesine olanak sağlayacak mevcut düzenlemeleri yeniden şekillendirme ve idari yargılama süreçlerinde bazı yenilikler getirilmiştir.

Bu doğrultuda; 9.11.2023 tarihli ve 32364 sayılı Resmi Gazete’de “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun“ yayınlaşmıştır.

Bu itibarla; bahis konusu kanuna ilişkin hususlar ekte yer alan bilgi notunda sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol