Aktaş Sınırından Öncelikli Geçiş Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir mail ‘de Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge de;

‘'Bilindiği üzere, 21/5/2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük işlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği'nin‘' Sınırlardan öncelikli geçiş hakkı tanınması'' başlıklı 151 inci maddesinin birinci fıkrası; ‘'Yetkilendirilmiş yükümlü sertifika sahiplerinin denetimindeki araçlara sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkı tanınır.''; ikinci fıkrası ise ‘'Bu hakkın kullanılabileceği sınır kapıları ile geçişe ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.'' hükümlerini amirdir ifadesi kullanılmaktadır.

Anılan hükümler çerçevesinde, 17.06.2022 tarihi itibariyle Aktaş Gümrük Müdürlüğü'nde; izinli gönderici yetkisine sahip firmaların, kendi tesislerinden veya ihracatta yerinde gümrükleme sahibi firmaların tesislerinden yapacakları taşımalar için öncelikli sınır geçişi uygulamasının başlatılacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda; yalnızca izinli gönderici yetkisi kapsamında yapılan taşımalarda öncelikli geçiş hakkının tanınacağı, izinli gönderici kapsamında yapılan taşımalara ait araçların gümrük personeli tarafından gümrük sahasına öncelikli olarak alınacağı belirtilmektedir.

Uygulamanın ilgili Bakanlıkça takip edilecek olup, kullanım yoğunluğuna göre gerek duyulması halinde önceliklendirmenin şeklinin ve boyutunun değişebileceği bildirilmektedir.

Saygılarımızla,

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol