ANUGA 2023 ULUSLARARASI GIDA FUARI KÖLN, ALMANYA 7-11 EKİM 2023 TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU FUAR KONSEPT, PROJE, PROJE GERÇEKLEŞTİRME STANT VE İNŞAAT İHALE DUYURUSU

Sayın Üyemiz, 

7-11 Ekim 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Köln Şehrinde düzenlenecek ANUGA 2023 Gıda Fuarı Türkiye Milli İştiraki’nde 10 ayrı ihtisas salonunda İTO ve katılımcı firmalara ait stantların şartnamede belirtilen özellikte konsept, proje, stant ve inşaat organizasyonunun gerçekleştirilmesi hizmetini teminen ekli Şartnameye göre kapalı zarf usulü ile ihale yapılacaktır.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 28.03.2023 saat 16.30‘ a kadar Odamız İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.

Duyurulur.

Teknik bilgi için Fuarlar Müdürlüğü
Görevli : Akif Gönülcü / Mustafa Çağlayan / Aylin Odabaş
Telefon : 0212 455 61 19 / 0212 455 61 08 / 0212 455 61 00
GSM : 0530 931 31 08/ 0532 714 83 50 / 0533 959 30 57
Mail : akif.gonulcu@ito.org.tr / mustafa.caglayan@ito.org.tr / aylin.odabas@ito.org.tr

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol