ATF – ASYA TV Forum Ve Market Dizi, Film, İçerik, TV ve Yapım Fuarı 2024 Singapur Cumhuriyeti 4 – 6 Aralık 2024 Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu Havayolu Nakliye, Lojistik ve Gümrük İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi İhalesi

Sayın Üyemiz,

Singapur’da 4 - 6 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenecek ATF – Asya TV Forum ve Market Dizi, Film, İçerik, TV ve Yapım Fuarı Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası organizasyonu katılımcı firmalara ve İTO’ya ait sergileme malzemeleri; çeşitli doküman ve ürünler ile bunlar dışında ilgili fuar konusu bağlamında içerik sektörüne ait ekipman ve gereçlerin gidiş-dönüş güzergahında havayolu ile parsiyel taşıma, lojistik ve gümrükleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi ihalesi ekli Şartnameye göre yapılacaktır.

İhale için son teklif verme tarihi ve saati: 2 Temmuz 2024 saat 16.30

Birinci Zarf: Ekli şartnamenin I. Kısmı 4.1’de yer alan Genel Belgeleri ve 4.2’de yer alan Mesleki yeterlilik belgelerini içerecektir.

İkinci Zarf: Bu zarfın içinde firmanın söz konusu işler kapsamında vereceği fiyat teklifleri yer alacaktır. Her fuar için ayrı ayrı fiyat teklifi verilecektir. Farklı fuarlara ait fiyat teklifleri ayrı ayrı kapalı zarflar içerisine konulacak, her teklif zarfının üzerine hangi fuara ait teklif olduğu belirtilecek ve tüm teklif zarfları ikinci zarfa konulacaktır.

Yukarıda bahsi geçen iki (2) zarf toplanarak üçüncü bir zarfa konulacak ve Şartnamede yer alan EK-1A ve EK1B maddelerinde belirtilen üst yazı örneklerine uygun formatta bir yazı yazılarak kaşeli-imzalı olarak sunulacaktır.

Teklifler önce birinci zarf, sonra ikinci zarf olmak üzere sırasıyla açılacaktır. Eksik belge sunan firma elenecek, diğer zarfa bakılmayacaktır. Birinci ve ikinci zarfta tam puan alan firmanın nihai olarak fiyat değerlendirmeleri yapılacaktır.

Sorularınız için aşağıda bilgileri verilen personel ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Fuarlar Müdürlüğü
Aylin Odabaş
Tel: 0212 455 61 00 / GSM: 0533 959 30 57

Mine Güneş
Tel: 0212 455 61 06

Begüm Ece
Tel: 0212 455 65 03

İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü
Tel: 0212 455 63 81
Faks: 0212 455 65 15

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol