AUTOMECHANIKA BUENOS AİRES 2022 BUENOS AİRES, ARJANTİN TÜRKİYE MİLLİ KATILIMI İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ FAALİYETİ İHALE DUYURUSU

Sayın Üyemiz, 

Arjantin’in Buenos Aires Şehrinde, 11-14 Ekim 2022 tarihleri arasında düzenlenecek AUTOMECHANIKA BUENOS AIRES 2022 Fuarı’nda İstanbul Ticaret Odası tarafından organize edilecek Türkiye Milli Katılımına yaklaşık 16 firmanın iştiraki beklenmekte olup, katılımcı firma yetkili/yetkilileri belirli bir alanda ikili iş görüşmelerinin organizasyonunun temini için ekli şartname doğrultusunda kapalı zarf usulü ile ihale yapacaktır.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde 10 Haziran 2022 saat 16:30'a kadar Odamız İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim etmesi gerekmektedir.

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.

Duyurulur. 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol