Avrupa Birliği COSME Programı altında yürütülen ELIIT (Avrupa Hafif Sanayi Inovasyon ve Teknoloji Projesi), Proje Teklif Çağrısı

 Avrupa Birliği’nin İşletmelerin ve Kobilerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME) kapsamında, sanayide yüksek katma değerli ürün ve hizmet yaratılmasını amaçlayan ELIIT (Euopean Light Industries Innovation and Technology Project) başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

Programa katılım için son başvuru tarihi 17 Mart 2020 olup, ülkemizde programın ulusal koordinasyonundan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Desteleme Dairesi Başkanlığı)sorumlu olacaktır.

Sözkonusu proje teklif çağrısı başvuru dokümanları ve rehberine, Avrupa Komisyonunun https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/elitt internet sayfasından ulaşılabilinmektedir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol