BAU 2023 FUARI MÜNİH, ALMANYA TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ İTO ORGANİZASYONU TÜRKİYE MİLLİ STANDINDA SERGİLENECEK ÜRÜNLERİN İSTANBUL–MÜNİH KARAYOLU GİDİŞ DÖNÜŞ İSTANBUL–MÜNİH HAVAYOLU PARSİYEL GİDİŞ LOJİSTİK VE GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İHALESİ

Sayın Üyemiz, 

Odamızca; Almanya’nın Münih kentinde 17-22 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek BAU 2023 Fuarı Türkiye Milli İştiraki İstanbul Ticaret Odası Organizasyonu’nda yer alacak katılımcı firmalara ve İTO’ya ait fuar malzemelerinin gidiş ve dönüş güzergahında karayolu ve gidiş güzergahında ayrıca parsiyel havayolu ile taşıma lojistik ve gümrükleme hizmeti işinin temini için ekli şartname doğrultusunda kapalı zarf üsulü ile ihale yapacaktır. 

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini sözleşmedeki usullere uygun olarak kapalı zarf içerisinde en geç 16.12.2022 saat 16:30’a kadar Odamız İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne (Reşadiye Cd. 34112 Eminönü İstanbul) elden teslim edilmesi gerekmektedir. 

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.

Duyurulur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol