Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 14.05.2024 tarihli yazıda;

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Kararname ile yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren 544 gümrük tarife kodunda sınıflandırılan eşyanın ithalatında, gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden tesis edildiği belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu Kararnameye erişim sağlanabilecek internet sitesinin bilgisi ve Kararnamenin gayriresmi tercümesi de iletilmiştir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol