Bazı Ürünlerde Gümrük Vergisi Oran Değişikliği/Meksika

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü yazısına atfen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza iletilen 30.05.2024 tarihli yazıda;

Meksika Genel İthalat ve İhracat Vergileri Kanunu kapsamında yürürlüğe giren Kararname ile yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren 544 gümrük tarife kodunda sınıflandırılan eşyanın ithalatında, gümrük vergilerinin %5 ila %50 arasında değişen oranlarda yeniden tesis edildiği bildirilmişti.

Bu defa, ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, söz konusu Kararname'de değişiklik yapılmış olduğu belirtilerek, yazıda detayları verilen ürün gruplarını içeren GTİP'e sahip eşyanın ithalatında gümrük vergilerine yönelik yeni bir düzenleme yapıldığı belirtilmiştir.

Yazıda, söz konusu Kararnameye erişim sağlanabilecek internet sitesinin bilgisi ve Kararnamenin gayriresmi tercümesi de iletilmiştir.

Bilgilerinize saygıyla sunulur.

EK:

  1. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazı.
  2. Gayriresmi Tercüme

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol