Bilişim Sektörü HİSER Proje Hazırlama ve Uygulama Kılavuzu Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 22.08.2022 tarihli yazıda, bilişim sektöründe ihracatımızın artırılması amacıyla hazırlanan Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve ETurquality (Bilişimin Yıldızları) Programı 20.04.2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 5447 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe girmiş olduğu bilinmekte olup, söz konusu Karar ile Karara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Bakanlık web sitesinde yayımlanarak uygulamaya geçtiği belirtilmektedir.

Söz konusu HİSER projelerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi, bununla birlikte proje sayısının artırılmasına yönelik olarak 121 sayfadan oluşan proje hazırlama ve uygulama kılavuzu hazırlanmış olduğu belirtilmektedir. Söz konusu kılavuzda yer alan örnek şablon ve uygulama metodolojileri ile tüm faaliyetlerin bilişim firmalarımız açısından azami fayda getirecek şekilde gerçekleştirilmesi, işbirliği kuruluşlarımızın adım adım açıklayıcı bilgiler ile başvurularını daha kolay yapması ve böylelikle daha fazla proje ile bilişim ihracatının ülke geneline yayılmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ekte ayrıntılarına yer verilen Bilişim Sektörü HİSER Proje Hazırlama ve Uygulama Kılavuzuna aşağıda bağlantıları iletilen T.C Ticaret Bakanlığı’nın web sitesinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur.

 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol