Covid 19 Salgını İle İlgili İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararları Hk.

Sayın Üyemiz;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Yardımcısı Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında gerçekleştirdiği 6.4.2020 tarihli olağanüstü toplantısında; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVIT-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle; aşağıda belirtilen kararlar  alınmıştır.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 6.4.2020 tarih 21 sayılı Kararında;

1. COVIT-19 pozitif veya olası vakalardan izolasyon ve/veya tedavi süresince karantina tedbirlerini ihlal edenlerin, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari para cezası ile cezalandırılması, tedbirleri ihlalde ısrar edenlerin kolluk kuvvetleri marifetiyle karantina altına alınması,

2. Pazar yerlerinde tezgahlar arasında en az üç metre mesafe bırakılması, giriş çıkışların zabıta tarafından kontrol edilerek maskesiz girişe izin verilmemesi, vatandaşın pazara girişi ve çıkışında ellerinin mutlak surette alkol bazlı dezenfektan ile temizlemesinin zabıta tarafından sağlanması, satıcıların eldiven kullanması durumunda, her bir müşteri ve ürünlerine temas öncesinde eldivenlerin mutlak surette değiştirilmesi, eldiven kullanılmaması durumunda, her bir müşteri ve ürünlerine temas öncesinde ellerin mutlak surette alkol bazlı dezenfektan ile temizlenmesinin sağlanması, uymayanlar hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari para cezası ile cezalandırılması, ihlalde ısrar edenlerin tezgahlarının kapatılarak satışa izin verilmemesi,

3. İl Hıfzıssıhha Meclisinin 14 No.lu kararı ile düzenlenen tek/çift plaka uygulamasının devamı, kararında belirtilen; “sürücülerin mutlak surette maske kullanması, her bir müşterinin araca binişi ve inişinde ellerini mutlak surette alkol bazlı dezenfektan ile temizlemesinin sürücü tarafından sağlanması” tedbirlere mutlak surette riayet edilmesi, ilaveten taksilerin iki kişiden fazla yolcu taşımaması ve seyir esnasında camların olabildiğince açık tutulması, bu düzenlemelere uymayan sürücülerin 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari para cezası ile cezalandırılması, ihlalde ısrar edenlerin araçlarının trafikten men edilmesi,

4. İl Hıfzıssıhha Meclisinin 8 No.lu kararında belirtilen; “Tüm marketlerin 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermesi” ifadesinin 07.04.2020 tarihinden itibaren “Tüm marketlerin 09:00-20:00 saatleri arasında hizmet vermesi” olarak değiştirilmesi,

5. Kamu veya özel sağlık kuruluşlarında görev yapan sürekli işçiler dahil bütün personelin kendi talep ve muvafakatları olması halinde; günlük çalışma saatleri, aylık çalışma süresi dikkate alınarak günlük 24 saat üzerinden çalışmasına izin verilmesi ve planlama yapılması, kararları alınmıştır.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol