Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) Ön Kayıt Duyurusu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; Türkiye Çevre Ajansı’ndan Birliklerine iletilen yazıdan bahisle; Depozito Bilgi Yönetim Sisteminin (DBYS) kurulması ve işletilmesi konusunda Türkiye Çevre Ajansı ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği protokolü kapsamında piyasaya süren konumundaki firmalar için ‘'DBYS Ön Kayıt Ekranları'' hazırlanarak faaliyete alındığı ve web sitesi üzerinden duyurusu yayınlandığı ifade edilmektedir.

Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi kapsamında; 0,1 litre ile 3 litre dahil hacme sahip tek kullanımlık ambalajlı ürünlerin Piyasaya Sürenlerin Depozito Bilgi Yönetim Sistemine Ön Kayıt işlemlerinin 05.09.2022 tarihi itibari ile başladığı belirtilmektedir. 

Cam, pet, alüminyum ürün piyasaya süren firmaların tamamının kayıt edilmesi gerektiği ve Piyasaya Sürenlerin 30.09.2022 tarihine kadar ön kayıt işlemlerini yapmaları gerektiği bildirilmektedir.

Söz konusu duyuru ve "KULLANICI GİRİŞİ" platformuna https://tuca.gov.tr/duyuru/depozito-bilgiyonetimsistemi-dbys-on-kayit-duyurusu/24 adresi üzerinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol