Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Bilgi Notu

Sayın Üyemiz,

20.05.2020 tarih ve 31132 sayılı Resmi Gazete’de 2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” yayımlanmış olup, bugüne kadar yürürlükte olan 2015/9 sayılı “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar” yürürlükten kaldırılmıştır. 

2564 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte döviz kazandırıcı hizmet sektörlerine yönelik olarak temelde hedef pazar esaslı destek sistemine geçildiğini söylemek mümkündür.

Eski karardan farklı olarak bu karardaki başlıca değişiklikler şu şekildedir:

► Yurt dışında açılan mağaza, ofis, depo, lokanta / kafe ve ön tanı merkezlerine yönelik harcamalar desteklenecektir. Eski Karar'da konaklama tesis, irtibat ofisi, klinik ve eğitim merkezlerine yönelik harcamalar da desteklenmekteydi.

► Daha önce Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında 2006/4 sayılı Tebliğ kapsamında destek alan bir firma farklı bir markası ile hizmet sektörleri TURQUALITY® programından destek alamamaktaydı. Yeni Karar ile birlikte bir firma farklı markaları ile her iki mevzuat kapsamında verilen desteklerden de yararlanabilecektir.

► Marka destek programında, yararlanıcılar artık marka başına 4 yıl desteklerden yararlanabileceklerdir. 

► TURQUALITY® programına dahil olan döviz kazandırıcı hizmet sektöründeki markalar yeni girecekleri her pazarda ayrı ayrı olmak üzere 5'er yıl süreyle destekleneceklerdir. Eski Karar'da markalar 5+5 yıl süreyle toplamda 10 yıl desteklenmekteydiler.

2564 Sayılı Karara ilişkin olarak hazırlanan Bilgi Notu ekte sunulmaktadır.

Saygılarımızla. 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol