Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı tarafından COVİD-19 salgınının kontrol altına alınabilmesini teminen küresel olarak seyahat kısıtlamalarının uygulanmakta olduğu, bu bağlamda geleneksel fuarlar ile ticaret heyetlerinin iptal edildiği, öte yandan söz konusu faaliyetlerin teknolojinin getirdiği imkânlar sayesinde dijital platformlara taşınabildiği, bu kapsamda, hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firma/kurum/kuruluşların üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve mevcut ihraç pazarlarımızın korunabilmesini teminen bu dönemdeki ve salgın sonrası "yeni normal" olarak tanımlanacak dönemdeki ticari faaliyetlerde teknolojik imkânlardan en üst seviyede faydalanılması ve dijital pazarlama yöntemlerinin en etkin şekilde kullanılması gerekmekte olduğu dile getirilmektedir. 

Bu çerçevede, sözü edilen hususlar kapsamında hazırlanan 2641 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörlerinin Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar'ın 09.06.2020 tarih ve 31150 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandığı, Karar'ın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi'nin ise 02.07.2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olduğu dile getirilerek söz konusu Karar'a, Genelgeye ve başvuru belgelerine Ticaret Bakanlığı https://ticaret.gov.tr/hizmet-ticareti/doviz-kazandirici-hizmet-ticareti  web sitesi üzerinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Odamız üyelerine saygıyla duyurulur. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol