DYS İşareti Kullanımı

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden Odamıza iletilen 04.06.2024 tarihli yazıda; T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan Birliklerine iletildiği üzere, Zorunlu Depozito Yönetim Sistemi’nin ulusal  ölçekte  uygulanan  ve  sadece  yurtiçinde  piyasaya sürülen  ambalajları  kapsadığı; bu bağlamda belirlenmiş kriterler çerçevesinde işaretlenmiş/etiketlenmiş ambalajların ihraç edilmemesi gerektiği, özel mürekkeple işaretlenmiş DYS logosu ve barkodu bulunan ürünlerin ihraç edildiğinin tespiti halinde bu ambalajlara/etiketlere ilişkin ilave ücretlendirmenin yapılacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, hem yetkili etiket ve ambalaj üreticileri hem de piyasaya sürenler tarafından DYS İşaretli ürünlere yönelik bildirimlerin ve beyanların düzenli olarak doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi (DBYS) üzerinden gerekli bildirim ve beyanlara konu edilmemiş etiketler/ambalajlar ile üretilen ve piyasaya sürülen DYS işaretli etiket/ambalaj miktarları arasındaki uyumsuzluk durumlarında da ilave ücretlendirmelerin söz konusu olacağı ifade edilmiştir.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol