E-Devlet Platformu Entegrasyonu Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan 26.04.2022 tarih ve 4406 sayılı yazıda; T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 21.04.2022 tarihli yazısından bahisle, daha önce BİLGE sistemi üzerinden erişim sağlanabileceği duyurulan Geri Verme-Kaldırma Talep Yönetimi Sisteminin ve Gümrük Vergi ve Ceza Borcu Sorgulama Sisteminin, e-devlet platformuna entegrasyonunun tamamlandığı bilgisinin iletildiği, ilgili sistemlerin erişim adreslerinin (https://uygulama.gtb.gov.tr/GumrukVergiBorcuSorgu/Giris?AspxAutoDetectCoo kieSupport=1) bildirildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol