Fas’ta Gümrük Muafiyeti Başvurularının Elektronik Olarak Gerçekleştirilmesi hk.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilettiği yazıda; Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından yapılan bilgilendirmede; Fas Ekonomi, Finans ve İdarenin Reformu Bakanlığı, Gümrükler ve Dolaylı Vergiler İdaresi tarafından yayımlanan 9 Nisan 2020 tarihli ve 6035/200 Gümrük sirküleri uyarınca, tarife kotaları ve tercihli anlaşmalar kapsamındaki gümrük muafiyetlerinden yararlanan eşyanın ithalinin gerçekleştirilmesinde gümrük muafiyeti başvurularının, (Demande de Franchise Douaniere) 8 Nisan 2020 tarihi itibariyle gümrüklerde kullanılan elektronik uygulama olan PORTNET sistemi üzerinden yapılmaya başlanacağının ifade edildiği belirtilmiş olup; Odamız üyesi ilgili firmaların bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

Odamız üyelerine saygıyla duyurulur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol