“Giresun Tombul Fındığı”, “Giresun Sivri Fındığı” ve “Giresun Kalınkara/Giresun Karası”nın Coğrafi İşaret Tescili ve Coğrafi İşaret Adının Kullanımı

Sayın Üyemiz,

Giresun Kaliteli Fındıklar Denetim Mercii Yürütme Kurulu Başkanlığından alınan Ek’li yazıda özetle;

“Giresun Tombul Fındığı”, “Giresun Sivri Fındığı” ve “Giresun Kalınkara/Giresun Karası” kabuklu fındık çeşitlerine coğrafi işaret tescilinin sağlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla; bu ifadeleri kullanan/imal eden/ettiren, alan/satan, gerçek/tüzel işletmelerin tüketiciye/alıcılara güvenli gıda zinciriyle ürünlerin ulaşması için yetki belgesine haiz olmaları, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu hükümlerine uymaları ve Denetim Merciinin belirlediği şart ve kurallara uymaları (bknz: https://www.giresunkalitefindik.com/tr/hukuki/Cografi-Isaretli-urunde-haksiz-fiil-ve-uygulamalar.htmlgerektiği ifade edilip, üyelerimizin 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve Uygulanmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uymaları, ürün/ambalajlarında, e-ticaret sitelerinde logo/amblem ve QR kodlu hologram kullanmaları, aksi halde Denetim Merciince Kanunlardan gelen cezai hususların tatbik edileceği bildirilmiştir.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol