Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği “YYS Elektronik Başvuru İşlemleri”

TOBB’dan alınan 20.07.2020 tarih ve 6245 sayılı yazıda;

Ticaret Bakanlığı’nın 16.07.2020 tarihli yazısına atfen, Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 11. Maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere “YYS Elektronik Başvuru İşlemleri” konulu 2020/17 sayılı Genelge’nin hazırlandığı belirtilerek;

Bahse konu genelge ve ekinde yer alan kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumrukislemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabileceğinin mümkün olduğu bildirilmiştir.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol