Hal Kayıt Sistemi Stok Kayıtları Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza iletilen 16.06.2022 tarihli yazıda; Ticaret Bakanlığı'nın Birliklerine iletilen yazıdan bahisle; Hal Kayıt Sistemi üzerinden alınan verilere göre sebze ve meyve ticareti ile iştigal eden sanayicilerin stoklarında fiili olarak bulunması mümkün olmayan geçmiş tarihlere ait önemli miktarda mal bulunduğunun tespit edildiği ifade edilmektedir. 

Bununla birlikte, sistem kayıtlarında yer alan ancak fiilen sanayicilerin stoklarında bulunmayan malların stok kayıtlarından düşülebilmesi için, bu mallardan; sınai üretimde kullanılmış olanların sınai işletmesine sevk bildirimlerinin, iç piyasaya sunulmuş olanların ise satış/sevk bildirimlerinin ivedilikle yapılarak depo kayıtlarından çıkışının sağlanması gerektiğinin bildirildiği belirtilmektedir.

Bu itibarla, Odalara kayıtlı sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden tüm sanayicilerin, anılan mevzuat hükümleri çerçevesinde Hal Kayıt Sistemi üzerinden yapılmamış olan satış veya sevk bildirimlerinin ivedilikle yapılması gerektiği bildirilmektedir. 

Bilgilerinize saygıyla rica olunur. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol