Hava Kirliğinin Önlenmesi Hakkında Genelge

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden alınan 31.12.2021 tarihli 23072891-125.02.01-2594261 sayılı yazıda; hava kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla, sanayi tesisleri, ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar ile motorlu kara taşıtlarına yönelik denetimlerin arttırılmasına yönelik hazırlanan "Hava Kirliliğinin Önlenmesi" konulu 2021/22 sayılı Genelge’nin yürürlüğe konulduğu belirtilmektedir.

Genelge’de;

  • Hava kirliliğinin insan ve çevre sağlığı üzerine olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla, Temiz Hava Eylem Planlarında belirlenmiş eylemlerin yerel yönetimler ile işbirliği gözetilerek etkin bir şekilde uygulanması; bu kapsamda konuyla ilgili gerekli bilgilerin Temiz Hava Eylem Planı İzleme Uygulaması (THEP-İZ) üzerinden kaydedilmesi,
  • İllerde sanayi tesislerinin Sanayi Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’nde yer alan hüküm ve esaslara uygun faaliyet göstermelerine ve bu tesislerden kaynaklanan emisyonların kontrol altına alınmasına yönelik denetimlerin artırılması,
  • Isınmadan Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, kullanılan yakıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik eylemlerin uygulanması,
  • Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, trafikte seyreden motorlu taşıtlardan kaynaklanan kirleticilerin hava kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik tedbirlerin uygulanması,
  • Hava kalitesi ölçüm istasyonu verilerinin takip edilerek limit değer ve uyarı eşiklerinin sağlanmasına yönelik tedbirlerin alınması hususlarının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Söz konusu “Hava Kirliliğinin Önlenmesi Hakkında Genelge” ilişikte sunulmuştur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol