İl Hıfzısıhha Meclis Kararı Hk. (52)

T.C. İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan 04.06.2020 tarih ve 83362133
sayılı yazıda;

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 03.06.2020 Çarşamba günü saat 21.00'da Vali Yardımcısı Cemalettin Özdemir başkanlığında olağanüstü toplandığı, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle alınan kararların Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda değerlendirilmesi neticesinde;

1- İl Hıfzıssıhha Meclisinin 11.05.2020 tarihli 37 No.lu kararının iptali ve Alışveriş Merkezlerinin (AVM) faaliyetlerini sürdürürken 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili mevzuatça belirlenen kurallara ilave olarak Pandeminin (salgının) yayılmaması ve kontrol altında tutulması için Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından hazırlanan, sürekli güncellenmekte olan ve https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/tr/salgin -yonetimi-vecalisma-rehberi.html adresinden erişilen “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde her bir faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen işletme/faaliyet kurallarına uygun faaliyet göstermelerine,
2- Salgın yönetimine ilişkin “COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” ve/veya ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından yapılan veya yapılabilecek yeni/ilave düzenlemelerin yayınlandıkları tarihten itibaren yeni bir Hıfzıssıhha Kurul Kararı alınmasına ihtiyaç duyulmadan geçerli olması ve yeni/ilave düzenlemelerin ilgili işletmeci/esnafa denetime yetkili kurum tarafından tebliğ
edilmesine,
3- Belirtilen tedbirlere ve kurallara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

Kararlarının alındığı ifade edilmektedir.

Odamız üyelerine saygıyla duyurulur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol