İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE 2022)

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza iletilen yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nden Birliklerine iletilen yazıya istinaden; ilgili Bakanlık tarafından "İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’nın (İlçe SEGE-2022)" hazırlanmış olduğu görülmektedir.

Bu doğrultuda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ‘’İlçelerin Sosyo - Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması’’ ekte bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol