İstanbul Ticaret Odası Çağrı Merkezi ve Sesli Yanıt Sistemi Alımı, Kurulumu İhalesi

İstanbul Ticaret Odası Çağrı Merkezi ve Sesli Yanıt Sistemi alımı ve kurulumu ihalesi teklifleri başlamıştır.

İstanbul Ticaret Odası Çağrı Merkezi ve Sesli Yanıt Sistemi alımı ve kurulumu ihalesi için ekli şartnameler doğrultusunda kapalı zarf üsulü ile ihale yapacaktır.

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde 21.01.2020 saat 13:00’a kadar Odamız İdari İşler ve Satınalma Müdürlüğü Evrak Kayıt bölümüne elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir. 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol