İstanbul Ticaret Odası Haber Portalı Tasarım, Yazılımı ve İletişim İhalesi

Sayın Üyemiz,

İSTANBUL TİCARET ODASI HABER PORTALI TASARIM, YAZILIMI VE İLETİŞİM İHALESİ temini için ihale yapacaktır.

İhaleye katılmak isteyen firmaların ekli şartnameye göre tekliflerini 07.07.2022 saat 10.00'a kadar İstanbul Ticaret Odası Merkez Bina B Kapısı Evrak Birimi'ne Kapalı Zarf olacak şekilde iletilmesi gerekmektedir.

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir. 

Saygılarımızla

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol