İstanbul Ticaret Odası Liman Han Binası (406 Ada, 3 Parsel) Korkuluk Yapımı İşleri

İhale İlanı

İhale Makamı:

İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu

İşin Adı:

İstanbul Ticaret Odası Liman Han Binası (406 Ada, 3 Parsel) Korkuluk Yapımı İşleri

İşin Yeri:

Yalıköşkü caddesi, No:9  Eminönü, Fatih, İstanbul

İşin Kapsamı:

Mülkiyeti İstanbul Ticaret Odası’na ait olan Liman Han Rekonstrüksiyonu kapsamında Ferforje Korkuluk İşlerinin yapılmasıdır.

İşin Süresi:

 2 Ay

Son Teklif Verme Tarihi ve Saati:

25 Ocak 2022, saat 17:00

Teklif Dosyasının Teslim Yeri:

İstanbul Ticaret Odası Ana Binası, Zemin Kat, Evrak Kabul, Reşadiye Caddesi, 34112, Eminönü, Fatih, İstanbul.

İhale Dosyası Temini Konusunda İrtibat:

Yusuf Özcan, yusuf.ozcan@ito.org.tr, 02124556458

Murat Özel, murat.ozel@ito.org.tr,     02124556457

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol