İSTANBUL TİCARET ODASI MADE IN STEEL 2023 MİLANO, İTALYA 9-11 MAYIS 2023 TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU FUAR KONSEPT, PROJE, PROJE GERÇEKLEŞTİRME STAND VE İNŞAAT İHALE DUYURUSU HAKKINDA

Sayın Üyemiz, 

9-11 Mayıs 2023 tarihleri arasında İtalya’nın Milano Şehrinde düzenlenecek MADE IN STEEL 2023 Fuarı Türkiye Milli İştiraki’nde İTO ve katılımcı firmalara ait standların şartnamede belirtilen özellikte konsept, proje, stand ve inşaat organizasyonunun gerçekleştirilmesi hizmet alımı işi için ekli Şartnameye göre kapalı zarf usulü ile ihale yapılacaktır. 

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 30 Eylül 2022 saat 16.30’ a kadar Odamız İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.

Duyurulur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol