İSTANBUL’DA YABANCI YATIRIM ve SERMAYE GÖSTERGELERİ RAPORU HAKKINDA

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, yabancı sermaye yatırımları için Hazine Müsteşarlığı'ndan ön izin alma mecburiyetinin 2003 Haziran ayında kaldırılmasından sonra yabancı sermayeli şirket kuruluşları ile ilgili istatistiki bilgiler ticaret siciline kayıt aşamasında derlenmektedir. Bu tarihten itibaren düzenli olarak, ilki 2005 yılı Haziran ayında olmak üzere Yönetim Kurulumuzun kararı ile her yıl "İTO'ya Kayıtlı Firma Kuruluşlarında Yabancı Ortak ve Sermaye Durumu" konusunda rapor hazırlanarak kamuoyuna duyurulmaktadır.

Söz konusu çalışma kapsamında 2020 yılına ait adı" İstanbul'da Yabancı Yatırım ve Sermaye Göstergeleri" raporu olarak güncellenen çalışma İstanbul Araştırmaları Birimi tarafından hazırlanmış ve kamuoyu bilgisine sunulmuştur.

Saygılarımızla

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol