İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri Yükümlü Kılavuzu

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda; 

T.C. Ticaret Bakanlığı’nca,

  • 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ithalatta yerinde gümrükleme uygulamasının iş akışlarının revize edildiğinin,
  • Bu kapsamda ithalatta yerinde gümrükleme işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere hazırlanan “İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri” konulu 2020/10 sayılı Genelge eki kılavuzuna “https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler” adresi üzerinden ulaşılabileceğinin,
  • Konuya ilişkin olarak sektörün bilgilendirilmesini teminen üyelerimize gerekli duyurunun yapılmasının,

Birliklerine iletildiği ve temassız ticaretin yaygınlaşması noktasında önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol