“İTO KOZMETİK VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ UR-GE PROJESİ” 22.UR-GE.011 EĞİTİM FAALİYETİ İHALE DUYURUSU HAKKINDA

Sayın Üyemiz, 

T.C. Ticaret Bakanlığı’nın 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında, İstanbul Ticaret Odası tarafından yürütülmekte olan, “İTO Kozmetik ve Temizlik Ürünleri UR-GE Projesi” (22.URGE.011) kapsamında "İhracatçı Olma Rehberi (Dış Ticaret Kuralları) başlıklı eğitimin verilmesine ilişkin hizmet alımı tekliflerinin ekli şartname hükümleri doğrultusunda ihale yapacaktır. 

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini 04.10.2022 saat 17:00'a kadar cem.kavuk@ito.org.tr ’ye e-posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. 

Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmış) takvim günü olmalıdır. Teklif Oda tarafından uygun görülse dahi, T.C. Ticaret Bakanlığı faaliyet başvurusu sonucunda reddedilmesi halinde geçersiz sayılacaktır. Revize talep edilmesi halinde İTO, istekliden teklifini revize etmesini talep edebilir.

Duyurulur. 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol