Karayolu Taşıma Kanunu Ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği Çerçevesinde Sunulan Hizmetlerin e-Devlet Kapısına Aktarılması Hakkında

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan yazıda;

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde sunulan birçok hizmetin e-Devlet kapısına aktarılarak vatandaşlarımızın/firmalarımızın kullanımına açıldığı belirtilmiştir. Bu kapsamda Bakanlıklarca fiziki ortamda sunulan ve e-Devlet kapısına aktarılması mümkün olan tüm hizmetlerin elektronik olarak sunulması amacıyla aşağıda belirtilen hizmetlerin e-Devlet kapısından sunulmaya başlandığı bildirilmiştir:

  • Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesi (ODY/ÜDY) Muvafakat İşlemleri (Gerçek Kişi)
  • Yetki Belgesi Mesleki Yeterlilik Belgesi Kişi İşlemleri (Gerçek/Tüzel Kişi)
  • Yetki Belgesi Şube İşlemleri (Gerçek/Tüzek Kişi)
  • Acentelik Muvafakat İşlemleri (Gerçek/Tüzek Kişi)
  • Yetki Belgesi Acentelik İşlemleri (Gerçek/Tüzek Kişi)
  • Acente Listesi Sorgulama / Düzenleme (Gerçek/Tüzek Kişi)

Bilgilerinize sunulur.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol