Kefalet Senetlerinin Kamu İhalelerinde Teminat Mektubu Olarak Kullanılmasında Dikkat Edilmesi Gereken Esaslar

Sayın Üyemiz,

TOBB tarafından iletilen Kamu İhale Kurumu Düzenleme Daire Başkanlığının Ek’li yazısında özetle;

7061 sayılı Kanun ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda değişiklik yapılarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefalet senetlerinin kamu ihalelerinde teminat mektubu olarak kullanılabilmesi mümkün hale getirildiği,

19 Haziran 2018 tarih ve 30453 (Mükerrer ) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ikincil mevzuat düzenlemeleri ile ilgili standart formlar yürürlüğe konulmuştur. Bu kapsamda, yetkili sigorta şirketleri tarafından mevzuata uygun olarak düzenlenmiş kefalet senetlerinin ihalelerde teminat mektubu olarak kabul edilmesinde bir engel bulunmadığı hususları belirtilmektedir.

İhale ve sözleşme süreçlerinde aksama yaşanmaması ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesini teminen Kurum tarafından bildirilen aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi önem arz etmektedir.

- 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan ihalelerde ve bunların sözleşmelerinde teminat olarak sunulan kefalet senetlerinin sorgulama yapıldığı gün itibariyle geçerli olup olmadığı bilgisi, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin (www.sigortam360.com) online.sbm.org.tr/ovmpolice/public/kefalet Senedi/sorgu.sbm adresinden yapılabilmektedir.

- Kefalet Senetleri düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin güncel listesine, hmb.gov.tr/sigortasirketleri adresinden ulaşılmaktadır.

- Ülkemizde faaliyet göstermekte olan sigorta acenteleri tobb.org.tr/ SigortacilikMudurlugu/SigortaAcenteleri/Sayfalar/Levhaya-Kayitli-Acente-Sorgu Sayfasi. php adresinden, brokerler ise sbd.org.tr/tr/brokerlerimiz adresinden sorgulanabilmektedir.

- İhale Uygulama Yönetmeliklerinin “Temaniatlar” başlıklı maddeleri doğrultusunda, kefalet senetlerinin geçerliliği konusunda tereddüt oluşması halinde, ilgili sigorta şirketlerinin genel müdürlüğünden teyit işlemi yapılabilecektir.

- Konuyla ilgili tereddütlerin devamı halinde Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü(hmb.gov.tr) ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (tsb.org.tr) ile iletişime geçilmesi mümkündür.

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol