Kimyasallar Yönetimi Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C İstanbul Valiliği Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nden 27.03.2023 tarihinde Odamıza iletilen yazıda; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 13.12.2022 tarihli ve 4941283 sayılı yazısında; Bakanlıklarınca 11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik ile 10.12.2020 tarih ve 31330 sayılı Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı (2. Mükerrer) Maddelerin Karışımların Fiziki-Kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri hakkında Yönetmelik, 13.12.2014 tarih ve 29204 sayılı Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik, 14.11.2018 tarih ve 30595 sayılı Kalıcı Organik Kirleticiler Hakkında Yönetmelik ve 18 Aralık 2006 tarihli ve 1907/2006 (AT) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğünü'nü uyumlaştıran "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik" (KKDİK) 23/06/2017 tarihli ve 30105 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Söz konusu yönetmelikler ve sözleşmeler kapsamında; kimyasalların insan sağlığı veya çevreye olabilecek olumsuz etkilerinden korumak, risklerini yönetmek ve önlemek, kimyasalları imal/ithal edenlerin sorumluluğunda olduğu ilkesine dayanmakta olduğu belirtilmekte olup, 31.12.2023 tarihine kadar 1 ton ve üzeri kimyasal üreten ve ithal edenlerin, söz konusu kimyasal maddeye ait Bakanlıklarından kayıt numarası almadığı takdirde faaliyetine devam edemeyecekleri ifade edilmektedir.

1 ton ve üzeri kimyasal üreten ve ithal edenlerin kimyasallarını Bakanlığın çevrimiçi sistemine kayıt etmeleri gerektiği, kayıt işlemlerinin Entegre Çevre Bilgi Sistemi (ecbs.cevre.gov.tr) altında yer alan Kimyasal Kayıt Sistemi (KKS) üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Süreç ile alakalı rehber, döküman, duyuru vb. içeriklerin https://kimyasallar.csb.gov.tr/ adresinde yer almakta olduğu ve kayıt işlemlerinin bir an önce tamamlanması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize saygıyla rica olunur. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol