Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında SRC Türü Mesleki Yeterlilik Belgeleri Hakkında Geçici Düzenleme hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına atfen alınan bir yazıda;

Dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın hastalığı nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Bakanlıklarınca sektöre yönelik birçok tedbir alındığı, bu tedbirlerle salgının sektörde meydana getirdiği olumsuz etkilerin en aza indirilmeye çalışıldığının belirtildiği, artan ticaret hacmi ile beraber sektörde oluşan mesleki yeterlilik belgesi sahibi sürücü ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, karayolu taşımacılık sektöründen gelen taleplerin de dikkate alındığı, Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari amaçlı yük ve yolcu taşımacılığı yapan, mesleki yeterlilik sahibi sürücüler için, yaş sınırlamasının 31.12.2023 tarihine kadar "69 yaşından (altmış dokuz) şeklinde uygulanması hususunda düzenleme yapıldığı bildirilmektedir.

Alınan yazıda ayrıca;

- SRC Türü (SRC-5 hariç) Mesleki Yeterlilik Belgesi süresi biten veya bitimine 3 (üç) ay süre kalan sürücülerin şoförlük mesleği bakımından bedeni ve psiko- teknik açıdan sağlıklı olduklarını gösteren başvuru tarihi itibariyle son bir ayda alınmış; Sürücü Adayları ve Sürücülerde Aranacak Sağlık Şartları ile Muayenelerine Dair Yönetmelik kapsamında şoförlük mesleğini icra edebileceğine dair Sağlık Bakanlığına ve üniversitelere bağlı sağlık tesisleri, aile sağlığı merkezleri ve Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılan muayenehane hariç özel sağlık kuruluşlarınca düzenlenen Sağlık Raporu ve Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Psikoteknik Değerlendirme Merkezlerince düzenlenen Psikoteknik Değerlendirme Raporu ile birlikte Bakanlıklarına bağlı Bölge Müdürlüklerine 15.09.2021 tarihi itibariyle başvuru yapılabileceği,

- Yapılacak değerlendirme sonucu başvurusu uygun bulunan sürücülerin SRC türü Mesleki Yeterlilik Belgelerinin onay tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle uzatılacağı ve belgelerin e-Devlet Sistemi üzerinden düzenleneceği,

- Tekrar uzatma talebinde bulunacak sürücülerin mesleki yeterlilik belgelerinin ise, aynı prosedürün yerine getirilmesi şartıyla, belge geçerlilik süresi 31.12.2023 tarihini geçmemek üzere tekrar yenileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, sayısal takograf kartlarının verilmesi ile ile ilgili olarak sistemde gerekli güncellemelerin yapılmasını teminen çalışmaların başlatıldığı, söz konusu çalışmaların 20 Eylül 2021 tarihi itibariyle sonuçlandırılmasının hedeflendiği belirtilmekte olup sektöre ayrıca duyuru yapılacağı bildirilmektedir. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol