Koronovirüs (Covid-19) Önlemleri hk.

Sayın Üyemiz,

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü’nden Odamıza iletilen 7304 sayılı yazıda,

İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs (covid-19) tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilendiği ifade edilmektedir.

Diğer taraftan, belediyelerimiz ve bağlı kuruluşları tarafından sunulan içme ve kullanma suyu temini ve dağıtımı hizmetlerinin kesintisiz bir şekilde devam etmesi koronavirüsten korunma ve bu virüsün yayılmasını önleme hususunda büyük önem arz ettiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

1) İl özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan veya dolaylı olarak birlikte ya da ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olup 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kiraya verilen taşınmazlar hakkında;

a) Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetlerin durdurulan işyerleri kullanılamayacağından; faaliyetlerin durdurulduğu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmemesi, ayrıca bu süreler kadar sözleşmelerin uzatılması,

b) Kamu kurumlarınca alınan ve alınacak tedbirler nedeniyle geçici olarak faaliyetleri durdurulan işyerleri arasında olmamakla birlikte koronovirüs pandemisi sebebiyle ekonomik olarak olumsuz etkilenen işyerlerinin kira sözleşmesinden kaynaklanan borçlarının ödenmesinde değişen koşullar göz önüne alınarak alacağın ertelenmesi hususunun ilgili idarelerce değerlendirilmesi, hususlarının uygun görüldüğü yer almaktadır.

2) İçme be kullanma suyu temini ve dağıtım hizmetlerini yürüten belediyelerimiz ve bağlı kuruluşlarının bu hizmetleri kesintisiz bir şekilde devam ettirmesi ve abonelik sözleşmesinden kaynaklanan su alacaklarının mevcudiyeti dâhil, çeşitli sebeplerle su kesintisine gidilmemesi gerektiği belirtilmektedir. 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol