Kuaför ve Berberlerin Çalışma Saatleri - Tarih Değişikliği Hakkında

Sayın Üyemiz,

T.C. İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünden alınan yazıda, 6585 sayılı Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin “Çalışma gün ve saatleri” başlıklı 13.maddesi hükümleri doğrultusunda Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu’nun talebi ve Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu’nun uygun görüşleri dikkate alınarak hazırlanan Bakanlık Makamı Oluru ile berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir defa kapalı olacakları günün aynı ya da birbirinden farklı olabilecek şekilde ilgili meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle uygulamaya geçilmesine yönelik başlangıç tarihinin 01.07.2024 olarak revize edildiği belirtilmiştir.

Bilgilerinize sunulur.

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol