Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Sınıflandırılması

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Odamıza iletilen yazıda; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinin ‘’KOBİ’lerin Sınıflandırılması’’ hakkındaki yönetmelik kapsamındaki 5. maddesinde yapılan değişiklikle yıllık net satış hasılatı ve mali bilanço tutarlarında değişikliğe gidildiği ve söz konusu değişikliğin 25 Mayıs 2023 tarihli ve 32201 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7297 sayılı kararla yürürlüğe girmiş olduğu dile getirilerek bu minvalde KOBİ tanımında kullanılan kriterlerin güncellendiği bilgisi verilmektedir. 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Yönetmeliğinin ‘’KOBİ’lerin Sınıflandırılması’’ hakkındaki yönetmeliğin 5. maddesinde yapılan değişiklikle yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço tutarı; Mikro işletmelerde 10 milyon TL, Küçük İşletmelerde 100 milyon TL, Orta İşletmelerde 500 milyon TL, tutarını aşmayan işletmeler KOBİ olarak nitelendirildiği belirtilmektedir. 

Öte yandan, ilgili Yönetmelik kapsamında işletmelerin bahsi geçen bilanço dönemlerine ait çalışan sayılarının sınıflandırılmasında ise herhangi bir değişikliğe gidilmediği görülmüş olmakla birlikte, halihazırda yıllık çalışan sayısı; Mikro İşletmelerde 10 kişiden az, Küçük İşletmelerde 50 kişiden az ve Orta İşletmelerde 250 kişiden az olan işletmelerin KOBİ olarak nitelendirildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla,

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol