Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi Hakkında

Sayın Üyemiz,

Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi (Zafer OSB) tarafından Odamıza iletilen yazıda; Zafer OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından alınan karar neticesinde altyapı katılım bedellerinin güncellendiği bilgisi aktarılarak, “Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Tamamen veya Kısmen Bedelsiz Tahsisine Dair Yönetmelik’’ kapsamında, Altıntaş ilçesinin 4’üncü kademe teşvik bölgesinde yer alması sonucu, hâlihazırda uygulanan 55,00 TL/m2 altyapı katılım bedelinde %51 oranında indirim uygulanarak, OSB İmar Planı 1’inci etabındaki tüm parsellerin alt yapı katılım bedelinin 2020 yılı için 27,00 TL/m2 olarak tahsisine müteakiben altyapı katılım bedelinin %25’nin peşinat olarak alınmasına, kalan %75’lik kısmının ise 6’şar aylık vadeler halinde 4 eşit taksitle tahsil edilmesine, katılım bedelinin peşin olarak ödenmesi durumunda ise 24,00TL/m2 uygulamasına Zafer OSB Müteşebbis Heyetince karar verilmiş olduğu ifade edilmektedir.

Bu doğrultuda, güncellenmiş olan katılım bedelleri kapsamında Kütahya Altıntaş Zafer Organize Sanayi Bölgesi’ne yeni yatırımların beklendiği hususu Zafer OSB Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu’nca dile getirilmektedir.

Bilgilerinize sunulur .

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol