Kuyumculuk Taslak Mesleki Yeterliliklerine İlişkin Görüşler

Sayın Üyemiz,

Odamız, “Kuyumculuk” sektöründe yer alan mesleklere ilişkin mesleki yeterliliklerin hazırlanması hususunda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından görevlendirilmiştir.

Söz konusu görevlendirme kapsamında Odamızca gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; Kuyumcu sektöründe Odamız tarafından 8 adet taslak mesleki yeterlilik hazırlanmıştır. Taslak mesleki yeterliliklerin şeffaflığı ve katılımcılığı artırmak, aynı zamanda objektif ve ulusal platformda kabul gören mesleki yeterlilikleri oluşturabilmek, ilgili tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılamak amacıyla görüş ve önerilerinize sunulmaktadır.

Bu kapsamda, Kuyumcu sektörüne yönelik Odamız tarafından hazırlanan ve aşağıda sunulmakta olan 8 adet taslak mesleki yeterliliğe ilişkin değerli görüş ve önerilerinizin yine aşağıda sunulmakta olan “Görüş ve Değerlendirme Formu” vasıtasıyla, 17.02.2023 tarihine kadar Odamıza e-posta (recep.dayioglu@ito.org.tr) yoluyla iletilmesi konusundaki katkı ve işbirliğiniz için teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla,
 

Taslak Mesleki Yeterlilikler

Görüş Değerlendirme Formu ve MYK'nın İlgili Yazısı

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol