LIGHT MIDDLE EAST/INTERSEC 2023 FUARLARI TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAK ORGANİZASYONLARI 17-19 OCAK 2023 DUBAİ/BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ FUAR KONSEPT, PROJE, PROJE GERÇEKLEŞTİRME STANT VE İNŞAAT İHALE DUYURUSU HAKKINDA

Sayın Üyemiz, 

17-19 Ocak 2023 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai Emirliği’nde düzenlenecek Light+Middle East ve Intersec 2023 Fuarları Türkiye Milli İştiraki organizasyonları İTO ve katılımcı firmalara ait stantların şartnamede belirtilen özellikte konsept, proje, stant ve inşaat organizasyonunun gerçekleştirilmesi hizmet alımı işi için ekli Şartnameye göre kapalı zarf usulü ile ihale yapılacaktır. 

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 30 Eylül 2022 saat 16.30’ a kadar Odamız İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.

Duyurulur. 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol