Malatya Kayısısı İsminin Kullanımı Hk.

Sayın Üyemiz,

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından gönderilen Ek’li yazıda özetle; Malatya Kayısısı’nın Odaları tarafından, hem ülkemizde Türk Patent Kurumunda C 2000/003 sıra no ile, hem de Avrupa Birliği Komisyonunda 2017/1220 no ile Türkiye’den 2. Tarım Ürünü olarak, (Menşe) tescilinin sağlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla; “Malatya Kayısısı” nın gerek yetiştirildiği coğrafi sınırlar, gerekse ürün kalitesi bakımından ülkemizin değişik yerlerinde ve dünyada üretilen kaysı çeşitlerinin değerlerinden farklılık arz ettiği, başka yörelerde yetiştirilen kayısıların, tescilini yaptıkları “Malatya Kayısısı” ismi ile satışının önüne geçilmesi maksadıyla, bu isim ile gönderimde bulunan firmaların Odalarınca konfirme edilmesi gerektiği, aksi halde Sınai Mülkiyet Kanunu’nun verdiği haklar ölçüsünde dava açılarak cezai müeyyide uygulanacağı hususları bildirilmiştir. 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol