Mısır’a İhracatta Akreditif Hakkında

Sayın Üyemiz, 

TOBB’den T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan iletilen bilgiye atfen Odamıza iletilen yazıda, daha önce Mısır'a ihracatta akreditif uygulamasının zorunlu hale getirildiği, bu defa Kahire Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, Aralık 2022 itibariyle söz konusu uygulamanın tamamen kaldırılacağı belirtilmekle birlikte, ihracatçı firmalarımızın işlemlerini yaparken ödemelerini garantiye almalarının gerektiği ayrıca vurgulanmıştır.

Bilgilerinize sunulur, 

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol