MWC BARCELONA 2023 FUARI BARSELONA - İSPANYA 27 ŞUBAT – 2 MART 2023 TÜRKİYE MİLLİ İŞTİRAKİ İSTANBUL TİCARET ODASI ORGANİZASYONU FUAR KONSEPT, PROJE, PROJE GERÇEKLEŞTİRME STAND VE İNŞAAT İHALE DUYURUSU HAKKINDA

Sayın Üyemiz, 

İspanya’nın Barselona Şehrinde, 27 Şubat – 2 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenecek MWC BARCELONA 2023 Fuarı Türkiye Milli İştiraki Proje, Stant ve İnşaat Organizasyonun gerçekleştirilmesi hizmet alımı işi için ekli Şartnameye göre kapalı zarf usulü ile ihale yapılacaktır. 

İhaleye katılmak isteyen firmaların tekliflerini kapalı zarf içerisinde en geç 27 Eylül 2022 saat 16:00’ a kadar Odamız İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Evrak Kayıt birimine (Reşadiye Cad. 34112 Eminönü, İstanbul) elden teslim edilmesi gerekmektedir.

Odamız ihaleyi yapıp yapmamakta, ertelemekte, dilediğine vermekte ve ihale konusu işin miktarını ihale tarihinden önce arttırıp, azaltmakta serbesttir.

Duyurulur. 

Dokümanlar

Sosyal Medyada Biz

ITO Symbol